vendredi 15 juillet 2011

لاحكـــــــــــمان، فيا ما تسال...

اسمع صُوت الـقلب لي فيك يضرب، يجهد بل دم لي فيه يمخض...
فكـّرك ب`الدات لي عليك تسال، و نتا ضاير على حساب شكون يسال...
وليان واقفين على بالك، و تحت قدامهم فيران يحقرو...
كل واحد حاسب من لحمك يسال، يتبادلو عضامك و نتا قسـّام...
...
شحال عييت من لي ما بغيتهُ، شحال بقا لي من لي ما نكونهُ
نرفع الـقاع على نيف الـشرسان، لي نيفهم يسال على كل لسان
...

عيات نيّتي واش عاشت بين ضرب الـسيفان، ف حوز بالي يتقايسو و انا مولاه و خيفان
...
راه هدى بالي حساب الـحسبان


...
نقول لاحكمان... ما بقا لي ما نتبّع، نعاود لاحكمان... ما بقا لي ما نسال

هادي دنية و الـحساب لي طال كان فاني، بان لي نقضيه سيد بالي...
و بل مطول راني هاني.ـ