vendredi 15 juillet 2011

لاحكـــــــــــمان، فيا ما تسال...

اسمع صُوت الـقلب لي فيك يضرب، يجهد بل دم لي فيه يمخض...
فكـّرك بل دات لي عليك تسال، و نتا ضاير على حساب شكون يسال...
وليان واقفين على بالك، و تحت قدمهم فيران يحقرو...
كل واحد حاسب من لحمك يسال، يتبادلو عضامك و نتا قسـّام...
...
شحال عييت من لي ما بغيتهُ، شحال بقا لي من لي ما نكونهُ
نرفع الـقاع على نيف الـشرسان، لي نيفهم يسال على كل لسان
...

عيات نيّتي و عاشت بين ضرب الـسيفان، ف حوز بالي يتقايسو و انا مولاه و خيفان
...
راه هدى بالي حساب الـحسبان


...
نقول لاحكمان... ما بقا لي ما نتبّع، نعاود لاحكمان... ما بقا لي ما نسال

هادي دنية و الـحساب لي طال كان فاني، بان لي نقضيه سيد بالي...
و بل مطول راني هاني.ـ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire